Bestellingen

Wilt u meerdere items bestellen of heeft u een vraag, dan kunt u dat als ‘reactie – bericht’ kenbaar maken onderaan het in te vullen formulier. Tegelijk bestellen van boek en usb-stick levert (o.a. door verminderde portokosten) een korting van circa 10% op.

Bij het verzenden van het ingevulde formulier ontvangt u bericht met zowel het verschuldigde bedrag als de gegevens hoe u kunt betalen. Dit bericht kan echter in de (spam) mailbox ‘ongewenst’ belanden.

Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen wordt het boek / de usbstick direct aan u verzonden of krijgt u bericht van uw voorintekening op het boek ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’.

Hartelijk dank voor uw bestelling of voorintekening.

ORDERS

If you would like to order more than one item or if you may have a question, please let me know by using the form reaction – message on the other page. Simultaneous ordering of book and usb-stick will result (f.i. by reduced postage) in a discount of approximately 10%.

After sending the completed form, you will receive a message with both the amount due and the details of how to pay. This message may end up in the (spam) mailbox ‘unwanted’.

Once we have received your payment, the book / usb stick will be sent to you immediately. In case of pre-subscription to the book ‘Radio Monique, de stem van de Noordzee’, you will send a confirmation. Thank you for your order or subscription.

 

copyright(©)2024
www.compucrash.nl