Home

Mi Amigo boek en nieuwe oranje usb-stick zijn nu te koop!

De nieuwste oranje Mi Amigo usb-stick én ook het boek over Radio Mi Amigo zijn verkrijgbaar. Deze 16 Gieg 2023 usb-versie bevat alle 54 Mi Amigo Top 50 afleveringen die Ferry Eden 2022-begin 2023 via Mi Amigo Radio uitzond. Dat is 162 uur Mi Amigo uit de periode 1974-1979 inclusief de jingles, reclames en verhalen plus de documentaire ‘De geschiedenis van Mi Amigo’, die eind 1978 werd opgenomen. De usb kost inclusief verzendkosten € 39. Het kleurrijke zee zenderboek ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zee zenders is eveneens door Ferry Eden geschreven en uitgegeven. De radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 komen ter sprake en Het boek over Radio Mi Amigo en de andere zee zenders van de jaren zestig en zeventig, is nog steeds leverbaar!

In ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zee zenders’ komen de meeste Europese radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 ter sprake. Aan de hand van de geschiedenis van het zendschip M.V. Mi Amigo, dat al begin jaren zestig in Scandinavië actief was als Radio Nord, wordt het duidelijk hoe eind 1973 Radio Mi Amigo in zicht kwam. De geschiedenis van deze Nederlandstalige zee zender is vrij gedetailleerd maar zo begrijpelijk mogelijk beschreven en geeft een flinke inkijk achter de schermen. Door de niet legale opzet van Mi Amigo en de andere zee zenders, waardoor veel zaken in het geheim werden geregeld, wemelt het van de rare en onverwachte voorvallen en wonderlijke gebeurtenissen. Het boek telt 200 pagina’s, 504 foto’s en heel veel illustraties en werd geschreven door voormalig Mi Amigo en Radio Monique deejay Ferry Eden.

Engels

Mi Amigo book and new orange Mi Amigo usb stick for sale now!

The newest orange Mi Amigo USB stick and also the book about Radio Mi Amigo are available. The 16 Gb 2023-usb version contains all 54 Mi Amigo Top 50 episodes that Ferry Eden 2022-early 2023 broadcast via Mi Amigo Radio. That’s 162 hours of Mi Amigo from the period 1974-1979 including the jingles, commercials and stories plus the documentary ‘The History of Mi Amigo’, which was recorded at the end of 1978. The USB costs € 39 including shipping. The colourful Offshore Radio book ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ was written and published by Ferry Eden.

The book about Radio Mi Amigo and the other offshore radiostations of the sixties and seventies, is still available! In ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’is written in Dutch language. Most European radiostations between 1958 and 1991 broadcasting from sea are discussed. Following the history of the radioship M.V. Mi Amigo, which was already active in Scandinavia as Radio Nord in the early 1960s, Radio Mi Amigo will emerge at the end of 1973. The history of this Dutch-language offshore radio station is described in detail but as comprehensibly as possible, and provides a considerable glimpse behind the scenes. Because Mi Amigo and the other stations broadcasting from sea were not legal, which meant that many things were arranged in secret, it is teeming with strange and unexpected occurrences and amazing events. The book has 200 pages, 504 photos and many illustrations and was written by former Mi Amigo and Radio Monique deejay Ferry Eden.

Prijzen

 

  • Bestelling nieuwe oranje usb € 39,00
  • Boekbestelling Nederland € 41,95
  • Boekbestelling België, Duitsland € 44,95
  • Boekbestelling Engeland, Frankrijk, Spanje en andere landen in West-Europa € 49,45
  • Boekbestelling buiten West Europa € 54,95

Als de bestelling is afgerond, en zodra de overboeking is ontvangen wordt het boek/usbstick direct aan het door u op gegeven adres verzonden.

LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

 

  • New Mi Amigo usb stick + 54 hitparades + RMA Story € 39,00
  • Book order Netherlands € 41.95
  • Book order Belgium, Germany € 44.95
  • Book order England, France, Spain other countries in Western Europe € 49,45
  • Book order outside Western Europe € 54,95

When the order has been completed, and as soon as the transfer has been received, the book/usb stick will be sent directly to the address you provided.

 

 

Bestellingen

Bij het verzenden van het formulier komt er een overzicht met alle gegevens hoe u kunt betalen.

Wanneer wij de betaling hebben ontvangen wordt u boek / usbstick direct aan u verzonden.

Dank u wel voor de bestelling.

 

Contact

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Bestelling

copyright(©)2023 compucrash.nl