Spring naar inhoud

Mi Amigo boek is te koop!
Sinds eind 2019 is het boek over Radio Mi Amigo leverbaar. Het heet ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, en is door Ferry Eden geschreven en uitgegeven. De radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 komen ter sprake en Het boek over Radio Mi Amigo en de andere zeezenders van de jaren zestig en zeventig, is nog steeds leverbaar! In ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’ komen de meeste Europese radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 ter sprake. Aan de hand van de geschiedenis van het zendschip M.V. Mi Amigo, dat al begin jaren zestig in Scandinavië actief was als Radio Nord, wordt het duidelijk hoe eind 1973 Radio Mi Amigo in zicht kwam. De geschiedenis van deze Nederlandstalige zeezender is vrij gedetailleerd maar zo begrijpelijk mogelijk beschreven en geeft een flinke inkijk achter de schermen. Door de niet legale opzet van Mi Amigo en de andere zeezenders, waardoor veel zaken in het geheim werden geregeld, wemelt het van de rare en onverwachte voorvallen en wonderlijke gebeurtenissen. Het boek telt 200 pagina’s, 504 foto’s en heel veel illustraties en werd geschreven door voormalig Mi Amigo en Radio Monique deejay Ferry Eden. Het boek kost € 39 euro exclusief (de per land verschillende) verzendkosten. Omdat die porto per land verschilt, is het bedrag dat je voor aanschaf en toezending van het boek uiteindelijk dient over te boeken afhankelijk van het verzendadres. Dat bedrag kun je zelf herleiden aan de hand van onderstaande lijst. Om het boek te bestelling klik je hier en mail je naam en adres naar schrijver Ferry Eden. Na verzending krijg je van hem een bericht over de verdere afwikkeling zoals het rekeningnummer waarop je het aankoopbedrag kunt overboeken. Na ontvangst van dat bedrag zorgt de schrijver dat het boek per ommegaande naar het opgegeven adres wordt verstuurd.

  • Bestelling Nederland € 41,95
  • Bestelling België, Duitsland € 44,95
  • Bestelling Engeland, Frankrijk, Spanje en andere landen in West-Europa € 49,45
  • Bestelling buiten West Europa € 54,95

De bestelling is afgerond, zodra de overboeking is ontvangen en het boek wordt meteen daarna naar het door u opgegeven adres verzonden.

LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

Mi Amigo book is for sale!
The book about Radio Mi Amigo and the other offshore radiostations of the sixties and seventies, is still available! In 'Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’is written in Dutch language. Most European radiostations between 1958 and 1991 broadcasting from sea are discussed. Following the history of the radioship M.V. Mi Amigo, which was already active in Scandinavia as Radio Nord in the early 1960s, Radio Mi Amigo will emerge at the end of 1973. The history of this Dutch-language offshore radio station is described in detail but as comprehensibly as possible, and provides a considerable glimpse behind the scenes. Because Mi Amigo and the other stations broadcasting from sea were not legal, which meant that many things were arranged in secret, it is teeming with strange and unexpected occurrences and amazing events. The book has 200 pages, 504 photos and many illustrations and was written by former Mi Amigo and Radio Monique deejay Ferry Eden. The book costs €39 excluding postage (which is different per country). Because that postage differs per country, the amount you have to pay for buying and sending the book depends on the shipping address. You can therefore determine this amount yourself from the list below. To order the book click here and email your name and address to writer Ferry Eden. After sending you will receive a message with the account number to which you can transfer the purchase amount. After recieving the moneytransfer, the author will ensure that the book is sent to the address provided immediately.

  • Order Netherlands € 41.95
  • Order Belgium, Germany € 44.95
  • Order England, France, Spain other countries in Western Europe € 49,45
  • Order outside Western Europe € 54,95

The order is completed as soon as the transfer is received and the book is sent to the address you provided immediately afterwards.

NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!